← To exponential.eu

Регионални състезания Exponential

Повече информация скоро

Нашата обща ВИЗИЯ е възпроизвеждането и умножаването да се превърнат в норма на езика и поведението на църквата в Европа!

Какво представлява движението "Exponential"?

“Exponential Europe” е растяща общност от водачи, посветени да ускорят умножаването на здрави, възпроизвеждащи сеи основани на Евангелието църковни общности. Подготвяме създатели на движения с практични принципи, идеи и решения. Желанието ни е да ускорим умножаването на църкви с помощта на силно движение от ключови личности.

Продължете напред!

Искаме да ви отведем на пътешествие в съработничество:
заедно с Бога,
заедно като семейство,
заедно в екип,
заедно в мрежа.

Готови ли сте да се присъедините?

Да поддържаме връзка!

Scroll to Top